Drobečková navigace

Úvod > Požární ochrana a BOZP > BOZP

Bezpečnost a zdraví osob při práci - BOZP

Smyslem zajištění BOZP není jen odstraňovat nebezpečné momenty pracovního procesu, ale i předcházet rizikům a nebezpečí. BOZP zahrnuje nejen bezpečnost, ale i sociální ochranu a ochranu zdraví.

Vychází z

 1. legislativních požadavků (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví),

 2. vyhledání a vyhodnocení rizik při práci

 3. kategorizace prací

Vztahuje se na zaměstnavatele a zaměstnance, na fyzické osoby, které jsou zaměstnavatelem nebo výdělečnou osobou (SVOČ), na zadavatele a zhotovitele stavby i na fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovišti.

V rámci své odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

 • Zhodnotíme Váš stávající systém BOZP a navrhneme opatření

 • Provedeme pravidelná školení zaměstnavatele a zaměstnanců v provozovně

 • Zpracujeme povinnou dokumentaci BOZP:

 • Vyhledání a vyhodnocení rizik - vzhledem k riziku vzniku úrazu nebo nemoci z povolání

 • Kategorizace prací - z hlediska kvality pracovních podmínek, ovlivňujících zdraví při práci, dle zákoníku práce

 • Směrnice pro řízení BOZP - pokyny pro bezpečnost práce

 • Směrnice pro osobní ochranné pomůcky - příděl OOPP (druhy, množství, četnost)

 • Traumatologický plán - konkrétní návod na poskytnutí první pomoci s ohledem na místní podmínky

 • Provozní, dopravní, skladovací řády - doprava na pozemcích firmy, skladování různých druhů látek a výrobků

 • Pokyny pro manipulaci s technikou - omezení množství pracovních úrazů

 • Evidence pracovních úrazů

 • Směrnice o zaměstnávání žen a mladistvých - výčet zakázaných prací

 • Harmonogram preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců

 • Působíme jako Koordinátor BOZP na stavbách

 • ve fázi přípravy stavby - plán BOZP na stavbě, poradenství zadavateli stavby (právní předpisy, rizika), konzultace s projektanty, spolupráce při oznámení pro inspektorát práce (OIP)
 • ve fázi provádění stavby - koordinace zhotovitelů, účast na kontrolních dnech, kontrola dodržování BOZP, doporučení náprav zjištěných nedodtatků

Poraďte se s námi zdarma

Audit BOZP

Nejste-li si jistí, jaké povinnosti v oblasti BOZP se na vás vztahují, prohlédneme Vaši provozovnu či dům a odborně posoudíme, co vše je třeba v rámci BOZP zajistit.

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.